Søg  

   

Lokalhistorie  

   

Der indkaldes til årets generalforsamling onsdag d. 20. april kl. 19-21, Elbygningen, Brårupgade 18, 7800 Skive.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fredede og bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag fra medlemmer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Museumsinspektør René Lyng Sylvestersen vil orientere om planerne for bygningen på Havnevej, museumsbyggeriet.
 10. Morten Lyngkjær Jensen orienterer om resultaterne af de arkæologiske udgravninger i Salling
 11. Medlemsadgang til andre museumsforeninger, orientering om årskortet.
 12. Kontingent, budget.
 13. evt

 Desværre er et bestyrelsesmedlem, Martin Bach-Vilhelmsen afgået ved døden. Suppleant Lilli Lund indtræder på denne bestyrelsesplads. Der skal således vælges en ny suppleant.

Der er i år 2 bestyrelsespladser på valg. Men desuden bliver Johan Nielsens plads i bestyrelsen ledig, da Johan Nielsen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i år.

M.v.h. Johan Nielsen, fungerende formand

   

 Foreningsmeddelelser

 
Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020
GENERALFORSAMLING
AFLYSES i 2020.

Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 20.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Besøg

I dag26
I alt1007554

Gæster IP 18.213.192.104
   

Vi har 34 gæster og ingen medlemmer online

© Skive Kulturhistoriske Museumsforening