Skive fra 1876 til 2001 er tidligere udgivet som jubilæumsbog i Salling Bank med god, gedigen Skive lokalhistorie, skrevet af Niels Mortensen, byarkivar. 
Har tidligere kunnet opdeles i overkommelige og valgbare afsnit:
  • 1876-1885: Andelstiden 558 KB
  • 1886-1895: Stationsbyerne360 KB
  • 1896-1905: Elektriciteten 517 KB
  • 1906-1915: Bilerne 497 KB
  • 1916-1925: Gullaschtid og nedtur 464 KB
  • 1926-1935: Landbrugskrise og arbejdsløshed 590 KB
  • 1936-1945: Krisebekæmpelse og besættelse 518 KB
  • 1946-1955: Genopbygning efter krigen 356 KB
  • 1956-1965: Velfærdssamfundet481 KB
  • 1966-1975: Fra højkonjunktur til energikrise465 KB
  • 1976-1985: Den anden energikrise 373 KB
  • 1986-2001: På vej ind i IT-samfundet 410 KB
  • 1876-2001: Personale og ledelse 104 KB
Det kan man ikke mere. Men dette er stadig jubilæumsbogens afsnit - som man så må finde som pdf, Skive fra 1876 til 2001.
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening