Der var i middelalderen 14 jyske sysler, hver syssel omfatter et varierende antal herreder. Hertil kom 4 sjællandske sysler. Navnet kendes stadig fra f. eks. Hardsyssel og Vendsyssel. For Salling området var navnet Sallingsyssel. Navnet på Sallingsyssel skulle iflg G. Schütte stamme fra et kort o. Kristi tid med navnet Sabalingjer. 

Sallingsyssel bestod af 7 herreder: Morsø Nørre Herred, Morsø Sønder Herred, Salling Nørre Herred, Harre Herred (med Fur), Rødding (Rything) Herred, Hindborg (Hærnborg) Herred og Fjends Herred, svarende til Mors, Salling og Fjends. 

Hvert herred bestod af et varierende antal sogne.

Fjends Herred bestod/består af 19 sogne: Daugbjerg Sogn, Dommerby Sogn, Feldingbjerg Sogn, Fly Sogn, Gammelstrup Sogn,Højslev Sogn, Kobberup Sogn, Kvols Sogn, Mønsted Sogn, Nørre Borris Sogn, Resen Sogn, Smollerup Sogn, Tårup Sogn, Vridsted Sogn, Vroue Sogn, Ørslevkloster Sogn, Ørum Sogn.

Se kort over Danmarks ældste inddeling, v. Johs. Steenstrup, klik på kortet for forstørrelse:

Navnet syssel kendes stadig fra f. eks. Vendsyssel og Hardsyssel. For Sallingområdet var navnet Sallingsyssel. Hver syssel omfattede et varierende antal herreder. Navnet syssel skulle iflg G. Schütte stamme fra et kort fra o. Kristi tid med navnet Sabalingjer. Desværre mangler der dokumentation for denne betegnelses betydning og tidsmæssige placering. Men det må ud fra de noget højstemte betragtninger formodes, at det er navnet Salling, der menes at stamme herfra.

Normalt tillægger man betegnelsen herred (hæræth) betydningen hær  og ridt (en hærskare, der ridder ud). Både Syssel og herred findes som begreber før år 1000. I Kong Valdemars Jordebog (1231) findes der en liste over de dengang eksisterende danske herreder. Sallingsyssel bestod af 7 herreder: Morsø Nørre Herred, Morsø Sønder Herred, Salling Nørre Herred, Harre Herred (med Fur), Rødding (Rything) Herred, Hindborg (Hærnborg) Herred og Fjends Herred, svarende til Mors, Salling og Fjends.

I Viborg Amt, Fjends Herred er registreret flg. sogne

1) Daugbjerg, 2) Dommerby, 3) Feldingbjerg, 4) Fly, 5) Frederiks, 6) Gammelstrup, 7) Højslev, 8) Kobberup, 9) Kvols, 10) Lundø, 11) Mønsted, 12) Nørre Boris, 13) Resen, 14) Smollerup, 15) Taarup, 16) Vridsted, 17) Vroue, 18) Ørslevkloster, 19) Ørum

Man kan ydermere få specificeret oversigt over stednavne (med tilhørende kort). Man indtaster kommune og sogn:

Bøstrup, By, Gammel Hald, Spredt bebyggelse, Hald, By, Hald Holte, Spredt bebyggelse, Hald Søndermark, Spredt bebyggelse, Hejlskov, By, Knuden, Halvø, Sejstrup, Spredt bebyggelse, Virksund sommerhusbebyggelse, , Virksundbroen, Vejbro, Ørslevkloster, By, Ørslevkloster Sø, Sø ID
Se eks. på Byer, lokaliteter
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening