Skal man beskæftige sig med Indre Mission lokalt, d.v.s. Skive, Salling, Fjends og Fur, så vil en god genvej være udgivelsen Sæden blev sået af Jens Kr. Larsen, 1987.
Styrken ved dette værk er selvfølgelig ikke, at det er et troende medlem af bevægelsen, der er udgiver. Men J. K. Larsen har affotograferet en lang række centrale dokumenter, der giver hans udgivelse en god kvalitet som dokumentation, hvor der ellers skulle være søgt i arkiverne.
Tendensen i udgivelsen er let gennemskuelig, hvad flg. citat fra J. K. Lasens afsnit om Indre Mission i Skive viser: "Ikke alle præsterne saa med venlige øjne på de gudelige forsamlinger. Det var Rationalismens giftige aande, som var trængt ind."
Ven og fjende er klart optegnet, men det gør ikke de affotograferede dokumenter mindre værdifulde.
Mors er ikke medtaget i J. K. Larsens registrering. Om Mors er der udgivet Indre Mission på Mors gennem 50 Aar, Valdemar Pedersen, 1937. D.v.s. udgivelsen dækker 50 år frem fra 1887.
 
Om missionen på egnen anføres, at man møder "de gudelige forsamlinger ... i Haasum ..." omkring 1824, hvorfra de breder sig over Salling og Fjends for i slutningen af 1800-tallet at nå til Skive.
Missionshuset Garizim var planlagt fra juni 1897 med en gave fra "Frk. Marie Andersen af Skive Landsogn ... 4000 kr." Resten, o. 7000 kr. skulle findes ved indsamling og "frivillig hjælp", d.v.s. "skruebrækkerarbejde" i konflikt med den lokale fagbevægelse, de "måtte døje meget ondt af scialdemokratiske arbejdere". De kristelige organiserede sig særskilt, uden om den socialdemokratiske fagbevægelse, i en kristelig, som blev oprettet i Randers i 1898 (Kristelig dansk Fællesforbund), idet - som det anføres - den kristelige overbevisning fandt, at "akkordens aand (var) satan".
I Skive Folkeblad anføres det 06. okt. 1897, at "Missionshuset i Skive bliver om Gud vil ... indviet den 19. oktober."
 

Lihme Missionshus 1889, nedrevet 2013

Durup Missonshus, 1919. Er med et lån fra Skive Byfond renoveret for 100.000 kr. i 2011.

 

Rønbjerg Missionshus, 1897

Glyngøre Missionshus, 1941

Hjerk-Harre Missionshus 1948-1975

Hindborg Missionshus 1893-1930

Roslev Menighedshus, Bethesda 1938

Trandum Missionshus 1902-1984

Kildebiorg lejren ved Vile Strand indvies 1937   
   
Hald Missionshus 1903-1969. Her findes "gavebrev og kontrakt. Undertegnede Maren Jakobsen ... giver og overdrager ... til Indre Mission ... en parcel af den mig tilhørende ejendom. Matr. nr. 18. e, af Hald ... udgør ca. 1. skp. land. Hald den 30. april. 1902. Blev gjort i stand af Haandværkere i Hald." Her er der ingen bemærkninger om konflikt mellem kristelige og "socialdemokratiske" håndværkere.
 
Det ser ud til, at Indre Mission var stærkest i Skive og - især - Salling. I Fjends tyder alt på sparsomme aktiviteter - og derfor kun et par enkelte, ydmyge missionshuse i Hald og Trandum ud over det senere i Stoholm tilkomne .
Der har dog også været missionske aktiviteter i nogle forsamlingshuse, bl. a. i Hald.
Den Indre Missionske vækkelse, således som den kom til udtryk i byggeri af missionshuse, ser ud til at være startet o. 1900 i Skive, Salling og Fjends. 
 
 

 

   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Lokalhistorie  

   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening