Arkitekt Peter Carstens
"Det er somme tider for let at tale en bygning ned med henvisning til at det bliver alt for dyrt at sætte den i stand. Der er flere eksempler på at bevaringsværdige bygninger i Skive har mistet livet med denne begrundelse."
Beskrivelse og kulturhistoriske betragtninger
Missionshuset er opført i Skive i 1897 i et område nordvest for det gamle bycentrum, der først blev inddraget til bebyggelse i løbet af 1800-tallet. Den øvrige bebyggelse i kvarteret består på dette tidspunkt hovedsagelig af bygninger til beboelse indrettet med haver i arealet bag husene. 
Bygningen er et af de første byggerier af mere monumental karakter i kvarteret. Før den i 1920 blev udvidet mod vest, var den placeret på en lille indhegnet grund med have hele vejen rundt om. I dag ligger bygningen meget synlig og markant i det nordvestlige hjørne af det åbne parkeringsareal, der kaldes Theaterpladsen. Missionshusets grund afgrænses i syd og øst mod parkeringspladsen med en mur af røde tegl. 
 
Samlet vurdering og perspektiv
Missionshuset i Skive skal naturligvis vurderes både i forhold til den nationale kulturarv såvel som i et lokalhistorisk perspektiv. 
 
Rigtig mange missionshuse landet over har mistet deres funktion, og en stor del af dem er derfor revet ned. Det er et tab for denne side af vores kulturarv, at disse ofte velbyggede og karakteristiske bygninger, der vidner om en særlig epoke i landets historie, er forsvundet. Dette taler for, at man så vidt muligt bør stræbe efter at bevare dette velbyggede hus i Skive. 
I forhold til det mere lokale perspektiv ligger missionshuset med en markant placering i byen, og bygningens udseende og kvalitet er svær at komme uden om. Bygningen er i kvalitetsvurderingen SAVE blevet tildelt den tredje højeste værdi, hvilket i sig selv taler for, at man bør kæmpe for at bevare bygningen. 
Kigger man på bygningens indvendige bevaringstilstand er der så få detaljer bevaret af den originale indretning, at der ikke kan knyttes helt den samme beskyttelsestrang til bygningens imponerende men dog utidssvarende indretning. De fugtskader, der er konstateret, må betragtes som relativt beskedne og ikke uoverkommelige at udbedre og vil sikkert med en renovering og en helt ny indretning af bygningen være overkommelige at løse. I forhold til ejernes omtalte planer for nybyggeri, der tyder på, at man fortsat vil have den samme type aktiviteter på stedet, vil anbefalingen fra museets side være, at man i stedet for at bygge nyt, bruger kræfter på bevare i hvert fald det ydre udtryk. 
 
Rapport, udarbejdet af museumsinspektør Turi Thomsen 
 
Denne bevaringsværdige bygning, klassificeret i SAVE 3, er besluttet tilladt nedrevet af Teknik- og miljøudvalget, Skive Kommune (Jens Peder Hedevang, formand (V), Niels O. D. Nielsen (A), Bente Østergaard, næstformand (A), Poul Holmgaard (O), Arne Bisgaard (V), Arne Lindgren (V), Dorthe Dalsgaard (V)) i 2014.
Der er indsendt en klage til Naturklagenævnet over kommunens dispensering fra egne kommuneplaner.
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening