Søg  

   

Lokalhistorie  

   

I henhold til foreningens vedtægter § 6 skal der hvert år afholdes generalforsamling inden d. 1. juni.

Generalforsamling 2019

        Beretning 2019

        Referat generalforsamling 2019


 Tidligere års generalforsamlinger, dagsordener, referater

 

 

 

   

 Foreningsmeddelelser

Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020
GENERALFORSAMLING
AFLYSES i 2020.

Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 20.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening