Billedpræsentation  

Prospekt Skive 1570
På den øverste streamer ses flg.:
 1. Kaas herregård, ejet af Kaas slægten fra før 1459 til 1523, samt fra 1914 til 1923. Maleri fra 1863.
 2. Gl. Skivehus. Palæ-bygningen er ombygget 1896 i to etager. Parsbergs bindingsværkslænge fra 1719 er bygget over et middelalderkøkken.
 3. Krabbesholm, foto fra o. 1900, lige omkring den tid, da "herregården sprængtes i stumper og stykker", og lige før salget af hovedbygningen til højskole i 1907.
 4. Ørslev Klostergouache af Rasmus Kruse fra 1838
 5. Spøttrup Borg.
Desuden er der på forsiden Prospect'er af Skive 1570, 1579. Samt løjtnant du Plats Skive kort fra 1798 - herunder til sammenligning et aktuelt Skive kort. 
   

Der indkaldes til generalforsamling i SKIVE KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Onsdag 22. april 2015 kl. 19-22 Krydsfelt Skive, Havnevej 14, Skive.

Generalforsamlingen indkaldes og afholdes i henhold til gældende vedtægters § 6 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning. Formanden aflægger beretningen. Almindelig orientering om foreningens konstituering, bestyrelsesmøder og andre mødeaktiviteter, arrangementer. Særlig orientering og diskussion omkring
  • Kommunens køb af Gl. Skivehus. Vedligehold og planer?
  • Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger i kommunen.
  • Museumssituationen. Tidsfristen for fondsansøgninger er sat til efteråret.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag fra medlemmer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Rud Kjems fortæller om indhold og arbejdet med sin bog om Hjalmar Kjems.
 9. Jan Tapdrup orienterer om MUSE®UM, museumsbyggeri og medlemsadgang til andre museumsforeninger
 10. Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget.
 11. Eventuelt.


Hvis medlemmer har forslag til dagsordenen, vil det være praktisk, at de(t) er fremsendt skriftligt i forvejen.

Foreningen har behov for at drøfte situationen omkring bevaringsværdige bygninger, Gl. Skivehus og den usikre situation omkring et kommende museumsbyggeri. Medlemmerne bedes møde op og deltage i drøftelserne. Bestyrelsen hverken kan eller vil fortsat agere uden en retningsgivende medlemsopbakning. Interesserede ikke-medlemmer kan ved fremmøde og samtidig medlemstegning også deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt, på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen, 02. april 2015

   

Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020

Indkaldelse til generalforsamling

den 30. marts 2020 kl. 19.00 
på Skive Musikskole

Onsdag aften på Skive Museum 

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Login  

Man kan registrere, men i øjeblikket godkendes kun medlemmer af bestyrelsen.

   

Besøgstæller

Vi har 34 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag150
I alt898718

Gæster IP 3.94.202.172
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening