Indsamling af e-mails. Foreningen er gået over til et nyt system omkring meddelelser, så I bedes selv holde jeres e-mailadresser opdateret. Meddel venligst jeres e-mails til formanden på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Indkaldelse til generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening
Sted: Lensmandsstuen på Byarkivet Søndre Boulevard 1A. 7800 Skive
 
Mandag den 13. maj kl. 19.30. Aftenen starter med et indlæg af byarkiver Kristian Buhl Thomsen, der vil fortælle om arkivet, indsamlingen og lidt om stedets historie.
 
Herefter kl. ca. 20.00 afvikler Skive Kulturhistoriske Museumsforening sin generalforsamling.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.

3. Orientering om de kulturhistoriske aktiviteter inden for Museum Sallings i Skive.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget. Forslag uændret kontingent i år 2025.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne, der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår at der tages stilling til en sammenlægning/fusion med Historisk Samfund for Skive og Omegn, således, at der på sigt er en forening der dækker de hidtidige to foreningers virke og formål. Ved en positiv tilkendegivelse for forslaget bemyndiges bestyrelsen til at arbejde videre med ideen om én forening. Herunder at der skal udfærdiges nye vedtægter. Se nedenstående.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Børge Nielsen Boe og Gunhild Olesen Møller. På valg som suppleant er Birger Schütte (nu 1. supp.) En suppleantplads er vakant.

8. Valg af revisorer. På valg er Torben Andersen og Niels Mortensen.

9. Evt.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen. V. Gunhild Olesen Møller
 
I løbet af aftenen er der en kaffepause. Aftenens sidste punkt er en bred orientering om Museum Sallings virksomhed ved museumschef Per Lunde Lauridsen.
 
Kontingent år 2024: Kontingent: kr. 200 for enkeltmedlemmer, kr. 250 for et husstandsmedlemskab og kr. 300 for virksomheder og institutioner per år.
 
Vedrørende det praktiske med i fremtiden - at én forening varetager Skive Kulturhistoriske Museumsforening og Historisk Samfund for Skive og Omegn hidtidige virke - er tanken, at det skal ske fra den 1. januar 2025.
Historisk Samfund har deres generalforsamling i november 2024, så først derefter kan den videre proces sættes i gang.
Forventningen er at medlemmerne herefter indkaldes til et stiftende møde og nye vedtægter vedtages inden årsskiftet.
Det er tanken ved en sammenslutning, at foreningen både udgiver et lokalhistorisk værk og er støtteforening for det kulturhistoriske område under Museum Salling.
 
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening